TT1069同志貼圖交友網's Archiver

[author] 發表於 2013-2-18 02:08

感謝大雄!!!
Thank you very much!

[author] 發表於 2013-2-18 19:52

[b]回復 [url=http://www.tt1069.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=54494421&ptid=1647060]81#[/url] [i]cs540686[/i] [/b]


這部大雄找到了,看後又真有驚喜呢~ 但可能要到下個月才有空檔發這片......

[author] 發表於 2013-2-19 09:01

YA  收藏收藏了。。。。谢谢LZ

[author] 發表於 2013-2-20 05:41

哇哇哇~

又發兩片了

大雄,我愛你~

[author] 發表於 2013-2-20 19:01

[b]回復 [url=http://www.tt1069.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=54508875&ptid=1647060]83#[/url] [i]~大雄~[/i] [/b]
辛苦雄大了  
我也會期待的

[author] 發表於 2013-2-21 00:01

太好了收!!!!!!!!!!!!!!!!!

[author] 發表於 2013-2-21 20:21

相田拓巳超級棒!!!!!!!!!!!!!

[author] 發表於 2013-2-24 20:02

再度更新了,歡迎大家看啊~~~

[author] 發表於 2013-2-24 20:10

讚!哇真的很棒毆 很期待啊!謝謝終於可以休息了~

[author] 發表於 2013-2-25 03:46

這是一定要推的!

[author] 發表於 2013-2-25 10:19

大雄大大 真是精采 感恩大德 :28:

[author] 發表於 2013-2-25 16:11

2013,新的一頁

[author] 發表於 2013-2-25 16:14

辛苦版大了!!

[author] 發表於 2013-2-25 23:17

哇哇哇

又多出兩片了耶

辛苦囉~

[author] 發表於 2013-2-26 05:57

第七段實在是太棒了...大雄版大辛苦了

[author] 發表於 2013-2-27 21:22

大雄大大發新片,要推上去~

[author] 發表於 2013-2-27 23:36

樓主真貼心~

[author] 發表於 2013-2-28 00:54

大雄謝謝你,生活中如果少了你熱情用心的分享真的很空虛,尤其是下班獨處的時候,感恩啊!希望大雄新年工作順利喔!加油!

[author] 發表於 2013-2-28 20:08

謝謝分享我喜歡

[author] 發表於 2013-3-1 08:39

跪谢!!!!!!!!!!

頁: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14

© 2003-2012 TT1069.com